Luchtvochtigheid

Voor een optimale kwaliteit van uw houten vloer dient de gemiddelde luchtvochtigheid te schommelen rond de 60 procent. 

De houten vloer is maar tijdelijk bestand tegen te hoge of lage luchtvochtigheid, houdt dit goed in de gaten!

 

Relatieve luchtvochtigheid

De lucht om ons heen bevat water(damp). Onder relatieve luchtvochtigheid (R.V.) wordt verstaan de hoeveelheid water(damp) die de lucht op dat moment bevat in verhouding (uitgedrukt in procenten) tot de hoeveelheid water die de lucht bij gelijke temperatuur maximaal zou kunnen bevatten (100%).

De lucht kan op een bepaald moment meer of minder water(damp) bevatten. Meer dan 100% kan niet, want dan treedt mist of condens op omdat de lucht oververzadigd is met water. Koude lucht kan minder water bevatten dan warme lucht. Dat is goed te zien bij een koud raam. Als de warme lucht afkoelt treedt condensatie op.

Waar moet u op letten?

Uw houten vloer bevat water. De hoeveelheid water die uw houten vloer bij levering bevat is afgestemd op een gemiddelde relatieve luchtvochtigheid van circa 50-60%. Als de relatieve luchtvochtigheid daalt, verdampt water uit de houten vloer en treedt krimp op. als de relatieve luchtvochtigheid toeneemt, neemt de houten vloer vocht op en treedt zwelling op.

Zolang de relatieve luchtvochtigheid bij u thuis zich beweegt rond de 60 procent, zal het krimpen en zwellen van uw houten vloer binnen de perken blijven en is er sprake van een normale werking.

Is de relatieve luchtvochtigheid echter langere tijd (veel) lager of (veel) hoger, dan kan extreme werking in uw houten vloer optreden.

Extreme krimp kan gepaard gaan met kieren, kromtrekken en scheuren. Extreme zwelling kan gepaard gaan met bollingen, omhoogkomende planken en blijvende vervormingen.

Het is dus zeer belangrijk de relatieve luchtvochtigheid goed in de gaten te houden.

Hoe meet u de relatieve luchtvochtigheid?

U kunt de luchtvochtigheid eenvoudig meten met een zo genoemde hygrometer. Voor informatie en levering kunt u terecht bij Van Mierlo Parketservice.

Een te lage luchtvochtigheid?

Water(damp) aan de lucht toevoegen. Dat kan o.a. door bij het koken van water de afzuigkap af te zetten, na het douchen de deur van de badkamer op een kier te laten staan en door waterbakjes aan de verwarming te hangen. U moet echter bedenken dat, om in de winter in een huiskamer met centrale verwarming de relatieve luchtvochtigheid op 50% te krijgen, u soms een halve liter water per uur moet toevoegen. Het meest effectief is daarom het plaatsen van een luchtbevochtiger.

Een te hoge luchtvochtigheid?

Voorkom toevoeging van vocht aan de lucht. Gebruik de afzuigkap, voer damp uit wasdroger en vaatwasser naar buiten af en zorg ook in het algemeen voor voldoende ventilatie. Als normale maatregelen niet helpen, kan de aanschaf van een mobiele airco worden overwogen. Bij Van Mierlo Parketservice kunt u ook terecht voor de aanschaf van verschillende typen luchtbevochtigers en hygrometers. Advies is altijd vrijblijvend.

Heeft u vragen over de conditie van uw houten vloer?

Neem vrijblijvend contact op!